Tietoja Hankkeesta

Syksyllä 2011 alkoi Yhdistelmäajoneuvokoulutuksen kehittäminen Tampereen seudun ammattiopistossa ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa -hanke.

Hanketta hallinnoi Tampereen seudun ammattiopisto ja osatoteuttajana toimii Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

Hanke on saanut rahoitusta Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007-2013 mukaisena hankkeena.

Hankkeen tavoitteina on:
  • Luoda uudenlaiset koulutussimulaattoria hyödyntävät yhdistelmäajoneuvojen kuljettajien koulutusohjelmat nuorisokoulutukseen ja aikuiskoulutukseen.
  • Projektin rahoitukella hankitaan yhdistelmäajoneuvosimulaattori, perehdytään parhaisiin toimintamalleihin Suomessa sekä luodaan uudenlaiset pedagogiset mallit simulaattorin käyttöön perustuvaan koulutukseen.
  • Oppimistehtävien laatiminen ja simulaattorin koulutuskäytön saumaton integrointi koulutukseen.